Forsiden Vandkvalitet Drift status Årsberetningen Kontakt  
 

Beredskabsplan for Oppelstrup vandværk kan findes på dette link: Beredsskabsplan for Oppelstrup Vandværk

 

Kontaktinformation

Email: info@oppelstrupvand.dk

Titel

Navn

Telefon

Driftsleder Kay Jensen 22 39 09 32
Formand Mogens Durup Nielsen 30 98 41 40
Kassere Lars Stig Andersen 98 33 30 89 / 23 31 22 89
Sekretær Per Møller Jensen 20 86 83 92
Revisor Niels Henrik D Andersen  
Revisor Søren Kristiansen    
Bestyrelse suppleant Peter Bonderup  
Revisor suppleant Henrik Hansen  

 

Her findes regulativet for Oppelstrup Vandværk vandforsyningsanlæg: Regulativ

Det gældende takstblad for Oppelstrup Vandværk findes i Årsberetningen


Tilslutningsafgift for nye brugere
Hovedledningsbidrag 30000
Bidrag + forsyningsledning + Målerbrønd 25000