Forsiden Vandkvalitet Drift status Årsberetningen Kontakt  
 

Årsberetning Arkiv

Årsberetningen 2023

Oppelstrup Vandværk

Generalforsamling 11-03-2024

Beretning for året 2023

 

Dette år har været året hvor Oppelstrup vandværk har bevæget sig ind i den nye teknologi æra, hvor alle målere er blevet udskiftet med intelligente og automatiske aflæste målere hos forbrugerne.

Energikrisen i 2022 har stadigvæk nogle bølger ind i 2023 på især elregningerne for vandværket.

 

Med de nye automatiske aflæste målere, der har alle forbrugerne fået mulighed for at kunne følge deres vandforbrug, via et login på en webside. Platformen har også gjort det betydeligt nemmere for vandværket at finde lækager, aflæsning af målere mm.

I forbindelse med monteringen af de nye målere så fik vandværket også endelig opsat brønde i skel hos alle forbrugerne i 2023, så vandværket nu er i overensstemmelse med lovgivning mv.

Derudover er vandværket også kommet under LER2.0 som er et lovkrav der også blev udført i 2023, hvor virksomheder med gravtilladelser kan forespørge LER2.0 og få svar med det samme. Der er i denne forbindelse også lavet et digitalt kort over Oppelstrup og hvor vores brønde mv befinder sig.

Der var ikke nogle brud i 2023 på vandværkets ledninger men, en af forbrugerne havde et stort brud som ikke blev fundet før de nye målere kom på – det betyder at vi kunne have fundet det før, med de nye målere.

I 2024 bliver de sidste automatiske målere indsat på selv vandværket og svinefarmen, da disse var i restordre i 2023.

 

Af store opgaver i 2024, er der en opgave med udskiftning af filtersandet, og dette vil blive forsøgt gjort i kvartal 2 eller kvartal 3 i 2024.

 Vi er pt 34 forbrugere på Oppelstrup vandværk.

Den nye forsyningsledning mellem Arndrup Vandværk og Gunderup, Oppelstrup vandværk der har været i funktion siden 2019. Der har ikke været noget kvalitetsproblemer omkring vandet, men selve brønden som ligger lige efter Gunderup byskiltet, er der stadigvæk problemer med at holde den tæt – selvom den er forsøgt repareret flere gange – men det er blevet bedre.

Oppelstrup vandværks hjemmeside været online i over 10 år, og den opdateres løbende med resultater på vandkvaliteten (hjemmesiden blev officielt lanceret i maj 2012).

Hvis man har forbedringer mm til hjemmesiden, så er man meget velkommen til at sende disse til vores mail – på forhånd tak.

Vandprøverne er i orden, der findes ingen uønskede ting i vandet – vandprøverne forefindes på vores hjemmeside.

 

Der er købt 28.504 m3 fra Arndrup vandværk, hvilket betyder at vi aftager mere vand fra dem end vi plejer gøre.

Vi har en stigning i forbruget på 10.375 m3 til 43.501 m3 i forhold til 33.126 m3 sidste år. Det skyldes hovedsageligt at svineproduktionen er tilbage på normalt niveau efter sanering i 2022.

Strømforbruget er 11.984 Kwh hovedsageligt pga. mindre forbrug af vand i Oppelstrup vandværk.

 

Bestyrelsen har i 2023 afholdt 2 bestyrelse møder udover de møder som har været afholdt med kommunen.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at tilmelde sig betalinger via PBS

 

 

Arndrup vandværk

Vandværket har kørt i drift siden 2012.

Det blev valgt at Gunderup blev et distribueringsselskab i slut 2021 i stedet for vandforsyningsværk som de har været hidtil. Boringen forbliver åben, hvis der kommer brug for den senere, og Gunderup får nu alt vand via Arndrup ligesom Fjellerad og Essendrup.

Der er indsendt en indvindingstilladelse på de 50.000m3 for Arndrup – afventer svar fra kommunen.

 Der er stadigvæk udfordringer omkring tætningen af den nye brønd i Gunderup, som der stadigvæk kæmpes med – men det har ingen indflydelse på kvaliteten af vandet.

 

Mogens Durup Nielsen

 

 

Vandafgift Takster (excl moms)

Pris pr m³                                     kr. 4,16

Grundvandsbeskyttelse                 kr. 1,50

Vandskat                                      kr. 6,37

I alt                                              kr 12,03